RCTHS

Research Centre for Theory and History of Science

Akce

Jedním z cílů Výzkumného centra pro teorii a dějiny vědy je organizace a spolupořadatelství akademických událostí jako jsou semináře, školení, mezinárodní konference a přednášky. Tato setkání mají podpořit výzkum, vzdělávání a mezinárodní spolupráci.

Každé druhé pondělí v semestru se konají pravidelné semináře. Na seminářích jsou představeny výsledky výzkumu členů centra a jsou tak ideálním prostředím pro diskuzi s ostatními spolupracovníky. Současně centrum oslovuje badatele z ostatních univerzit v Evropě, a pokud je to možné, nabízí v rámci tohoto cyklu také mimořádné semináře, které vedou právě tito zahraniční odborníci. 

V roce 2012 jsme měli tu čest se podílet na mezinárodní konferenci SISFA 2012: the XXXII International Congress of the Italian Society of Historians of Physics and Astronomy, která probíhala 27.-29. září 2012 v Římě v prostorách Università di Roma La Sapienza.