RCTHS

Research Centre for Theory and History of Science

Publikace

Výzkumné centrum podporuje své členy, aby publikovali původní práce, a to v podobě článků i monografií. Současně chápe i potřebu vydávat kvalitní překlady klíčových děl z oblasti teorie a dějin vědy.