RCTHS

Research Centre for Theory and History of Science

Monographs

Anaximandros z Miletu
(a.k.a. Anaximander of Miletus) 
Radim Kočandrle 
Červeny Kostelec : Pavel Mervart, 2010
Astronomie v antice
(a.k.a. Ancient Astronomy) 
Daniel Špelda
Ostrava : Montanex, 2006
Astronomie ve středověku
(a.k.a. Medieval Astronomy) 
Daniel Špelda
Ostrava : Montanex, 2008
Proměny historiografie vědy
(a.k.a. Changes in Historiography of Science) 
Daniel Špelda
Praha : Filosofia, 2009
Velká iluze matematiky XX. století a nové základy  
English Edition in preparation
Petr Vopěnka
Plzeň : Západočeská univerzita, 2011