RCTHS

Research Centre for Theory and History of Science

Translations

Niels H. Abel: O algebraických rovnicích
Translated by Petr Němec
Commentary & study by Marie Větrovcová
Kanina : OPS, 2011
Al Chvárizmí: Aritmetický a algebraický traktát
Translated by Petr Bogan 
Commentary & study by Petr Vopěnka, Marie Větrovcová, Bronislav Ostřanský
Nymburk : OPS, 2009 (2. opravené vyd.)

René Descartes: Dioptrika
Translated by Jiří Fiala 
Praha : OIKOYMENH, 2010

René Descartes: Geometrie
Translated by Jiří Fiala 
Praha : OIKOYMENH, 2010
Eukleides: Základy I-IV
Translated by František Servít
Commentary & opening study by Petr Vopěnka
Nymburk : OPS, 2008 (2. opravené vyd.)
Eukleides: Základy V-VI
Translated by František Servít
Commentary & opening study by Petr Vopěnka
Nymburk : Otevřeně prospěšná společnost, 2009
Eukleides: Základy VII-IX
Translated by František Servít
Commentary & opening study by Petr Vopěnka
[Nymburk] : OPS, 2010
Eukleides: Základy X
Translated by František Servít
Commentary & opening study by Petr Vopěnka
Kanina : OPS, 2012
Eukleides: Základy XI-XII
Translated by František Servít
Commentary & opening study by Petr Vopěnka
Nymburk : OPS, 2011
Gottlob Frege: Logická zkoumání a Základy aritmetiky
Translated by Jiří Fiala
Study by Jiří Fiala
Praha : OIKOYMENH, 2011
Gottlob Frege: Pojmopis
Translated by Jiří Fiala
Study by Jiří Fiala
Praha : OIKOYMENH, 2012

Henri Poincaré: Číslo - prostor - čas 
Translated by Jiří Fiala
Study by Jiří Fiala
Kanina : OPS, 2010