RCTHS

Research Centre for Theory and History of Science

Papers

Ondřej Beran

 • Beran, Ondřej: In Search for Memory: Remembering from the Viewpoints of Philosophy and of Multi-agent Systems Research (Beyond AI: Artificial Golem Intelligence. Proceedings of the International Conference, 2013)

Miroslav Hanke

 • Hanke, Miroslav: The Analysis of Deductive Validity in Martin Le Maistre's Tractatus consequentiarum (American Catholic Philosophical Quarterly, vol. 88, no. 1, 2014)
 • Hanke, Miroslav: Implied-Meaning Analysis of the Currian Conditional (History and Philosophy of Logic, vol. 34, no. 4, 2013)
 • Hanke, Miroslav: Dokonalý jazyk v barokní scholastice: Poinsotův pojem logické analýzy (Studia Comeniana et Historica, vol. 43, no. 89-90, 2013)

Martina Kastnerová

 • Kastnerová, Martina: Shakespearův Macbeth – přepisování historie a démonologie (Kuděj, vol. 13, no. 1, 2012)
 • Kastnerová, Martina: Shakespeare a reprezentace skutečnosti (Svět literatury, vol. 48, 2013)

Radim Kočandrle

 • Kočandrle, Radim: Anaximenova koncepce oběhů nebeských těles (Pro-Fil, vol. 14, no. 1, 2013)
 • Kočandrle, Radim; Couprie, Dirk: Anaximander's "Boundless Nature" (PEITHO : Examina Antiqua, vol. 1, no. 4, 2013, 2013)
 • Kočandrle, Radim: The Earth Floats Unsupported in Space (Physics, Astronomy and Engineering. Critical Problems in The History of Science and Society. Proceedings of the 32nd International Congress of the Italian Society of Historians of Physics and Astronomy, 2013)

Anna Lukešová

 • Lukešová, Anna: Evoluční epistemologie Stephena Toulmina (Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, no. 4, 2012)

Eliška Luhanová

 • Luhanová, Eliška: Gaston Bachelard, Poetika prostoru; Poetika snění (Reflexe vol. 44, 2013)

Jan Makovský

 • Makovský, Jan: Leibniz: Mystika rozumu I (Studia Comeniana et Historica, vol. 43, no. 89-90, 2013)

Petr Pavlas

 • Pavlas, Petr: Idea dokonalého jazyka u F. M. van Helmonta a J. A. Komenského (Studia Comeniana et historica, vol. 43, no. 89-90, 2013)

Michal Polák

 • Polák, Michal: Smyslová data a primitivní složka percepční zkušenosti (Filosofický časopis, no. 8, 2013)

Miloš Ševčík

 • Ševčík, Miloš: Požadavky hodnot: problém estetických hodnot u Mikela Dufrenna (Krása významu, 2013)
 • Ševčík, Miloš: Primordial, Sacred, and Secular Architecture: Jan Patočka's Theory of the Work of Architecture (Journal of Literature and Art Studies, vol. 3, no. 1, 2013)

Daniel Špelda

 • Špelda, Daniel: Anachronism in the history of science: An attempt at a typology (Almagest. An International Interdisciplinary Journal vol. 3, no. 2, 2012)
 • Špelda, Daniel: Early modern histories of astronomy: The views on the progress of astronomy (Physics, Astronomy and Engineering. Critical Problems in the History of Science. International 32nd Congress of The SISFA-Italian Society of Historians of Physics and Astronomy, 2013)
 • Špelda, Daniel: The Reception of Ancient astronomy in the Early History of Astronomy (in Katsiampoura, G. (ed.): Scientific Cosmopolitanism and Local Cultures: Religions, Ideologies, Societies, National Hellenic Research Foundation, Athens 2014, ISBN 978-960-98199-3-0, s. 68-73)
 • Špelda, Daniel: The Importance of the Church Fathers for Early Modern Astronomy (Science & Christian Belief vol. 26, 2014)